Sjelens ingeniør

Det er høst
og en plomme faller,
epler,
frukten faller
og sjelens ingeniør
måler universet med teskje
Det snør i ryggen,
snør i regnet,
det snør i ryggen
Stjernene faller

Tone Hødnebø
“Mørkt i kvadrat”
Aventura

 

 

 

#deterhøst #aventura #tonehødnebø #mørktikvadrat #snøriryggen #stjernenefaller #høst #sjelensingeniør #måleruniversetmedteskje #blogg #foto

24 kommentarer

Siste innlegg