bortkasta…

 

Heldigvis er det ikkje alle damer som er slik
Ja slik at dei ikkje har noko anna å snakke om enn om andre..
Baksnakke om du vi…
Baksnakke..
Har du høyrt…
Også er det i gang.
Eg kjenner meg igjen og kanskje du også…
Rykter…
Kvifor er ikkje mannfolk slik?
Veit dei for lite?
Det er rart med alt det vi damer får snusen i.
Mannfolk, nei, dei er ikkje slik av natur dei.
Dei går gjennom livet med minst mulig baksnakk
Det er liksom berre bortkasta

 

Mette Josteinsdatter Kvalsvik

 

 

 

#bortkasta #minedikt #etdiktomdagen #tankerblirtilord #baksnakk #mannfolk #damer #harduhørt #rykter

stikke seg fram..

 

Ein er alltid redd for å stikke seg fram eller blottlegge av sitt indre
Vise fram sitt talent…det ein kan..
Jantelova seier at ein ikkje skal tru at ein er noko
Men om ein ikkje har trua på det,
då er det ingen som vågar stikke seg fram
Og då får vi aldri sjå eller høyre alt det vakre som
er rundt oss

 

Mette Josteinsdatter Kvalsvik

 

 

 

#jantelova #tankerblirtilord #minedikt #etdiktomdagen #rundtoss #blottleggesittindre #talent

av og til…

 

Det river og sliter og renner i strie strømmer
En elv på innsiden som bare vokser og vokser
Av og til klarer man ikke skru igjen krana
og det bare flommer over
Da er det greit å stå ute i regnet

 

Mette Josteinsdatter Kvalsvik

 

 

#uteiregnet #minedikt #etdiktomdagen #flommerover #skruigjenkrana #ståuteiregnet #tankerblirtilord #detriverogsliter #striestrømmer

kva veit dei…

 

Det slo meg brått at du ikkje veit noko om meg
Du veit ingenting
Du har berre laga deg tankar ut i frå kva andre har sagt
Og kva har andre sagt
Kva veit dei
Eg ser på deg at du ikkje har gode tankar
og eg lurar på kva eg har gjort

 

Kjenner du deg igjen ?
Føler du at noko skurrar
At nokon du kjenner så vidt, unngår deg eller ser ein annan veg
Eller ser medlidande på deg
Eller med hat i blikket
Og du tenkjer; kva har eg gjort for å fortjene eit slikt blikk?

 

Det er berre slik at mengda er slik;
dømande
Hoverar og ser ned på deg om du ikkje er som forventa
Og då er det dette då; kva er som forventa?
Er det eg eller du som er som forventa?

 

Mette Josteinsdatter Kvalsvik

 

 

 

#somforventa #minedikt #etdiktomdagen #tankerblirtilord #egellerdu #blikk

alt rundt… reise…

 

Av og til reiser nokon så alt alt for tidlig
Reiser og lar all bagasje stå igjen
Så er det tomt,
utan vå være heilt tomt allikevel
Tomt for den som har reist
men alt anna står igjen
Det sit i veggane og alle minna – langt inne i deg

 

Men av og til er det alt for tidlig å site igjen med “berre” minna
Av og til skulle nokon vore litt lenger
Berre bitte litt lenger, så forberedelsane hadde vore gjort
Men så er det slik livet, at ein ikkje alltid klarar være forberedt på det som skjer
Reisa kjem for brått på og du sit der tilbake i sjokk og sorg,
med all bagasjen som vart etterlatt

 

Kva skal ein seie og kva skal ein gjere når nokon brått er reven bort
Ut av det blå tok reisa ei ny vending
Korleis skal ein stå i det
Og håpet er då at ein allikevel ikkje står åleine
Mykje av bagasjen er lykke og anna er bearbeidelse og håp
og noko av bagasjen er alt rundt
Av og til reiser nokon så alt for tidlig
Ikkje planlagt, og dagen er sveipa vekk under føtene

 

Mette Josteinsdatter Kvalsvik

 

 

#sveipavekkunderføtene #minedikt #etdiktomdagen #ikkjeplanlagt #tankerblirtilord #reisa #utavdetblå #bagasje #altrundt

skjerp deg…

 

 

Du lager deg høge skuldre
Gjer eg?
Kva meinar du med det?
Ser du, dei er allereide på veg oppover…
skuldrane
Korleis du tolkar og ser omgivnadene rundt deg,
er med på å forme deg…
Ditt forsvar
Det du tenkjer og tek innover deg
Det du ikkje rekker eller det du nesten rekker og det du rekker
Skuldrane
Det strammar og gjev deg hodepine,
og det river og sliter og tynger deg mot bakken
Skjerp deg!

 

Mette Josteinsdatter Kvalsvik

 

 

 

#skjerpdeg #høgeskuldre #hodepine #minedikt #etdiktomdagen #tankerblirtilord #forsvar #skuldrane #minebilder

begynner du å vingle…

 

 

Dine sterke meninger og din tro
Om du blir satt på prøve
og du må forsvare det du tror på
Blir du da stående rakrygget fast bestemt
Eller begynner du å vingle
Om du må lide for din tro eller ditt valg
eller noen andre må lide for det du mener
Vil du fortsatt stå fast ved din tro eller din mening

Finner du styrke til å stå i det
Eller snur du ryggen til og følger mengden
Har du styrken til å stå fast ved din tro og dine valg og meninger
eller bakker du i redsle når du må stå til rette og ser konsekvensene
For konsekvensene kan være fatale
Det kan være at dine meninger truer andres liv
eller eget liv
Velger du da å stå i det, uansett utfall
eller snur du etter vinden…

 

Mette Josteinsdatter Kvalsvik

 

 

 

 

#snurduettervinden #minedikt #etdiktomdagen #tankerblirtilord #sterkemeninger #tro #rakrygget #styrke #følgemengden #redsle #konsekvens

du og jeg…

 

 

Det unormale og rare trekker til seg blikket
Det normale og lite rare er greit og går inn i det anonyme
Stikke seg ut – være annerledes..
Noen gjør det med vilje og andre kan ikke noe for det ..
Også er det opp til oss da, å akseptere det vi mener er “unormalt” eller normalt..
Det er du og jeg som bestemmer det til slutt…
Dømmer…
Setter kursen og plasserer merkelappene
Det er du og jeg som setter i bås eller lar være
Du og jeg – våre blikk, våre tanker og våre ord

 

Mette Josteinsdatter Kvalsvik

 

 

 

#minedikt #tankerblirtilord #duogjeg #tankerogord #etdiktomdagen #detunormaleograre #blikket #anonyme #stikkesegut #annerledes #merkelappene #setteribås