Ta vare

 

TA VARE

på vennene,
ta VARE
på vennligheten,
vis gjerne litt selv om du kan,
dagen er blå
og dagen er grønn,
dagen er hvit – det er ikke annet enn livet det her,
vi er alle borte –
nå eller om litt,
take it easy menneske
but take it,
det er ikke annet enn virkelighet vet du,
snart er 1 0 1 inne
snart er 1 0 1 ute – 
jeg sier:
vennlighet varer lenge,
ta VARE på vennligheten,
ta VARE på vennene – 
HEI HEI!
ta nå vare på hverandre.

 

Jan Erik Vold
Kykelipi
Gyldendal

 

 

#janerikvold #kykelipi #gyldendal #tavare #tavarepå #vennlighet #vennene #hverandre

nu rinner solen

 

 

Nu rinner solen op
av østerlide
forgyller fjellets topp
og bergets side.
Vær glad, min sjel, 
og la din stemme klinge,
stig op fra jordens bo
og dig med takk og tro
til himlen svinge!

Utallig så som sand
og uten måde
som havets dype vann
er Herrens nåde,
som han mitt hoved daglig overgyder;
Hver morgen i min skål
er nåde uten mål
han fritt mig byder.

Thomas Kingo
Landstads reviderte salmebok 1923
no 810
vers 1 og 2

#thomaskingo #landstadsrevidertesalmebok #kingo #diktunderveis #fredag #nurinnersolen

vakre viser

 

 

Vakre viser er æiller lange

Vakre viser er æiller lange,
og vakre ord ska en æiller tru.
Hæin Even lik seg der det er mange.
Hu Lise græt i ei sæterbu.
Høna klukke og gauken gæl i li,
og jinta sukke for den tronge kåpa si.
Og æille kjerringer i Skravelbakka,
ska snart få go`brød og biteti.

 

Alf Prøysen
Samlede viser og verk
Tiden

 

#diktunderveis #åretsdager #alfprøysen #samledeviserogverk #tiden #vakreviser #vakreord #mandag

liten vinter

 

—kom en liten vinter
også kom det en stor vinter
også kom det en vår med askegrått regn
også kom det en sommer som ikke var noen sommer
med en slags uttynnet vår
uten fugl og med bare tynne blomster
også kom høst
og endeløse kjølig høst med iskald sno
også kom den store vinteren
og alri noen liten vinter
eller noen vår kom

 

Rolf Jacobsen
Pass for dørene – dørene lukkes
Gyldendal

 

 

 

#komenlitenvinter #passfordørenedørenelukkes #gyldendal #rolfjacobsen #storvinter #blogg #diktunderveis #åretsdager #tynneblomster

tiggarhand

 

 

BYENS NOVEMBERKVELD

 

Ei tiggarhand rekkest fram under gatas lys,
og alt ikring er glans,
blendande kvitt og hardt.

 

Under byens novemberkveld:
regn og skygge,
der alt liv sluttar kring 
seg sjølv og gjer seg lite-,
då saknar eg sola,
-den store skaparen,
under byens uverkelege skygge,
viser livet fram sitt ufritt,
då saknar eg sola,
-den store frigjeraren.

Arvid Torgeir Lie
Mot det ærlege lyset:
Ordspelarens skygge
Gyldendal

 

 

#tiggarhand #frigjeraren #arvidtorgeirLie #motdetærlegelyset #ordspelarensskygge #gyldendal #diktunderveis #blogg #underbyensnovemberkveld #