ordtak/sitat

 

 

 

HVILKEN
ANNEN
GRUNN
SKULLE
DET 
VÆRE
TIL 
Å
STÅ
OPP
OM
MORGENEN
ENN
Å
SETTE
SEG
SELV
FRI?

 

ann mcmaster

 

 

 

#ordtak #annmcmaster #sitat #onsdag #littavhvert #ordtak/sitat #blogg #skogskatt #settesegselvfri #bilder #fotografering

16 kommentarer

Siste innlegg