ordtak/sitat


Kven
skal
eg 
takke
for
all
denne
æra

dette
å

her
og 
vera
og 
vera –
 

 

tor johnsson

#blogg #torjohnsson #ordtak/sitat #littavhvert 

10 kommentarer

Siste innlegg