ordtak/sitat


Glem
ikke
at
hver
dag
blir
rakt
deg
som
en 
evighet
til 
å
være
lykkelig
i.

 

 

phil bosmans

 

 

 

 

#lykke #philbosmans #fredag #bilde #minebilder #blogg #littavhvert #ordtak #sitat

18 kommentarer

Siste innlegg