LHL

 

Utdrag fra boka:
TA VARE PÅ HELSA
– tips og råd for et sunnere liv.

 

 

Et bedre liv med rehabelitering.

Mange som har opplevd hjerteproblemer, har gjennomgått hjertebehandling, har kronisk lungesykdom, eller blitt behandlet for kreft, har behov for spesialisert rehabelitering på institusjon.

 

 

I rehabeliteringsoppholdene gis det blant annet tilbud om trening i gymsal, apparater og godt oppvarmet basseng og turer ute.
Og dette gjelder også for andre grupper, med andre diagnoser.

Det undervises i ulike emner som kosthold, pasientrettigheter, psykiske reaksjoner, stressmestring og arbeids- og pusteteknikk.
 

 

#LHL #tavarepåhelsa #etsunnereliv #rehabeliteringsopphold

 

16 kommentarer

Siste innlegg