LHL

 

UTDRAG FRA BOKA
Ta vare på helsa

-tips og råd for et sunnere liv.

 

 

Dette var siste siden i denne boken.

LE SÅ DET HØRES!

(latter er et beroligende middel uten bivirkninger)

 

 

 

 

 

 

#LHL #kjerstinaune #lesådethøres #bedrehelse #utdragfrabokatavarepåhelsa #tipsogrådforetsunnereliv #latter #beroligende

 

 

 

 

 

 

4 kommentarer

Siste innlegg