ordtak/sitat

 

 

ETT ER NØDVENDIG

Ett er nødvendig
her i denne
vår vanskelige verden
av husville og heimløse:

Å ta bolig i seg selv.
Gå inn i mørket og
pusse sotet av lampen.
Slik at mennesker på veiene
kan skimte lys
i dine bebodde øyne.

 

Hans Børli

 

 

 

 

 

#HansBørli #beboddeøyne #ordtak/sitat #lys #etternødvendig #husvilleogheimløse #mars #blogg #littavhvert

 

 

16 kommentarer

Siste innlegg