ordtak/sitat

TIL
SYVENDE
OG
SIST
ER
DET
BARE
DU
SOM 
VET
SVARET

HVA
DU
TRENGER
I
DITT
LIV

 

 

 

 

 

#littavhvert #sitat #ordtak #påske #blogg  #foto


 

14 kommentarer

Siste innlegg