nesten sommer

 

 

1. Mai

Kom mai, du skjønne, milde,
gjør skogen atter grønn,
og la ved bekk og kilde
fiolen blomstre skjønn.
Hvor ville dog jeg gjerne
at jeg igjen deg så!
Akk, kjære mai,
hvor gjerne gadd jeg i marken gå!

Om vint`ren kan man have
vel mangt et tisfordriv;
man kan i sneen trave –
åja, et lystig liv!
Men når seg lerker svinge
mot sky med liflig slag,
på engen om å springe –
det er en annen sak!

Kom derfor, mai, du milde,
gjør skogen atter grønn,
og la ved bekk og kilde
fiolen blomstre skjønn.
Hvor ville jeg dog gjerne
at jeg igjen deg så!
akk, kjære mai, hvor gjerne
gadd jeg i marken gå!

#1mai #mai #kommaiduskjønnemilde #blogg #gjørskogenattergrønn #kommai #vår  #littavhvert  #bilder #foto #hobby #fotografering

18 kommentarer

Siste innlegg