dikt underveis

To januarbilder

frosten høster bær
i spinkle kniplingsrogner
skyter stillhet knopp

trette vingeslag
dempet under nyfødt sol
klager kaiene

Tone Lie Bøttinger
 

 

#Toneliebøttinger #tojanuarbilder #frostenhøsterbær #åretsdager #diktunderveis

 

12 kommentarer

Siste innlegg