skipper

Skipper til rors

Skipper til rors
på egen skøyte
langt til havs
der fiskene bor

så langt til havs
at ingen fra land
kan se meg

bare mamma

Arne Ruste
“Midt  i verden”
Gyldendal

 

 

 

#diktunderveis #arneruste #midtiverden #mamma #gyldendal #mandag #skippertilrors #påegenskøyte #langttilhavs #blogg

 

10 kommentarer

Siste innlegg