ordtak/sitat

“Livet handler ikke
om å vente
til stormen roer seg,
det handler om
å lære seg å 
danse i regnet”

ukjent

 

 

 

 

#livet #danseiregnet #littavhvert #stormenroerseg #danse #blogg #regnet #stormen #læresegådanseiregnet #bildepåblogg #foto #fotografering

18 kommentarer

Siste innlegg