prins

Om å kysse ein prins

eg kyssa ein prins og han
vart til ein frosk

ikkje veit eg

men frå trua på 
at alt kan skje
til den gamle regla
om ingenting kan forandrast

er det eit kort stykke

Brit Bildøen
“På visse tider av døgnet”
Det Norske Samlaget

 

 

#britbildøen #kysseeinprins #frosk  #påvissetideravdøgnet #detnorskesamlaget #egkyssaeinprins #mandag

20 kommentarer

Siste innlegg