sitrar

 

 

DET BRUSAR INNVENDIG.
SITRAR AV GLEDE OG SPENNING.
DISTRÈ OG DRØYMANDE.
NOKO ER PÅ GONG!

 

Mette Josteinsdatter Kvalsvik
13.07.19

 

 

#minedikt #mettejosteinsdatter #brusarinnvendig #distrè #drøymande #nokoerpågong #etdiktomdagen