kjære


 

LYSET

Kjære, alt ditt som du viser meg no
– så utenkt som mangt av det er-
kan det vel hende eg ikkje forstod
om du ikkje var meg så kjær.

Eg stansa vel uviss, utan svar,
som framfor eit ukjent land,
om ikkje min kjærleik til deg var
for meg som ei lykt i mi hand.

Den lyser meg fram, så eg kan gå inn
og gjere meg kjend i kvar krok.
Det er ikkje sant at kjærleik gjer blind.
Kjærleik gjer klok.
 


Haldis Moren Vesaas
I en annen skog
Aschehoug 1955

 

 

 

 

#haldismorenvesaas #kjærleikgjerklok #lyset #diktunderveis #dikt #blogg

en gamling

Jeg mindes

Jeg mindes… Hvor jeg avskyr dette ord!
En gamling, som gaar rundt og kjærlig mindes,
en forhenværende, mens græsset gror,
og unge sind beruses og beskinnes.

Ser du tilbake, da er farten endt.
Gaa hjem og læg dig! Slaa itu din lyre!
Men jeg vet ett, som endnu gjør mig spændt:
Det siste, store, rare eventyret.

Nils Collet Vogt
Et liv i dikt – Aschehoug 1943

 

 

 

 

#nilscolletvogt #eventyret #jegmindes #blogg

dikt underveis

To januarbilder

frosten høster bær
i spinkle kniplingsrogner
skyter stillhet knopp

trette vingeslag
dempet under nyfødt sol
klager kaiene

Tone Lie Bøttinger
 

 

#Toneliebøttinger #tojanuarbilder #frostenhøsterbær #åretsdager #diktunderveis