du kan..

 

 

Du kan gjøre hva du må gjøre,
og noen ganger kan du til og med gjøre det bedre
enn du tror du kan.

 

Jimmy Carter

 

 

 

#dukangjørehvadumågjøre #gjøredetbedre #dutrordukan #sitat #ordtak #jimmycarter #littavhvert #du

4 kommentarer

Siste innlegg