innanfor…

 

Du les det som står
Tolkar det der og då
Skrifta på veggen, verken meir eller mindre
Tenkjer ikkje utanfor eller innanfor
Berre det som står

Kunne det vært ei anna meining i den setninga
Meinar vedkomande noko anna enn det som står
Ligg det noko mellom laga
Er det innpakka eller strake vegen i klartekst

Analysere og tolke
Snu og vende
Så får alt ei heilt ny betydning
Men det var ikkje det eg ville fram til…
Eller var det det, i underliggande kontekst

 

Mette Josteinsdatter Kvalsvik
22.11.2022

 

 


#minedikt #etdiktomdagen #tankerblirtilord #underliggandekontekst

11 kommentarer

Siste innlegg