– når mitt liv er viska ut…

 

 

 

 

Lat mitt ettermæle vera
at eg ingen valda sut.
At eg ingen gjorde urett
– når mitt liv er viska ut.

 

Jan-Magnus Bruheim
Bok: Leikande menneske

 

 

 

#janMagnusBruheim #leikandemenneske #dikt #nårmittliverviskaut #littavhvert #ettermæle

6 kommentarer

Siste innlegg