synbarhet…

 

 

Å unngå utfordringer for å unngå å mislykkes
er å garantere mislykkethet i det lange løp.
Det betyr en karriere av tapte muligheter,
liten synbarhet og liten vekst.
Vi har ikke råd til å ta sjansen på ikke å ta sjanser.

 

Lee Bryce

 

 

 

 

#leebryce #tasjansen #utfordringer #unngååmislykkes #mislykkethet #karriere #littavhvert #sitat #ordtak #synbarhet

4 kommentarer

Siste innlegg