veks ikkje på tre…

 

Kva skulle ein gjort utan ein besteven…
Ikkje alle har ein besteven, kanskje..
Men om du har ein besteven,
være redd om, og plei venskapet,
som om det er noko av det mest
verdifulle du har.
Bestevenar veks ikkje på tre.

 

Mette Josteinsdatter Kvalsvik

 

 

 

#besteven #minedikt #etdiktomdagen #verdifulle #bestevenarveksikkjepåtre #tankerblirtilord #dikt

15 kommentarer

Siste innlegg