Pling

 

 

 

 

PLING – FALLET ER HØGT

 

Ja, fallet er høgt.
Berre eit pling, ei melding er nok.
Du trudde du hadde kontrollen og du trudde at du var ferdig.

Pling, så falt du fra høgda og ned.
Ned i ei uforståeleg mattheit av eit par tre ord.
Pling – så falt  du.

Uforståeleg.
Kva er galt?
Kvifor reagere slik.
Ikkje ferdig allikevel?
Tristheit over ein situasjon som ikkje burde hatt sitt utspring.

Pling.
Faller i stå.
Faller høgt.
Faller ned.
Pling.
Åpne augene og sjå realiteten.
Pling.
Nok ein gong fortvilelse og gråt.

Fallet er høgt, men du tek tak midtvegs i fallet.
Hankar deg inn og går sigrande ut.
Pling.
Enda ein gong.

 

mettekvalsvik

 

 

#pling #minedikt #etdiktomdagen #blogg #1april #dikt 

16 kommentarer

Siste innlegg