følelsar

 

 

 

 

Å HA LOV

 

EIN HAR LOV TIL Å KJENNE PÅ FØLELSEN AV Å VÆRE LEI.
EIN HAR LOV Å SEI AT DAGEN IKKJE ER GOD.
EIN HAR LOV Å SEI EIN IKKJE MAKTAR.

 

 

EIN HAR LOV Å SEI EIN KJENNER SMERTA.
EIN HAR LOV Å TA TIL TÅRER AV FORSKJELLIGE GRUNNAR.
EIN HAR LOV Å VISE SINE FØLELSAR OFFENTLEG.

EIN HAR LOV Å FLIRE OG VISE SI GLEDE.
EIN HAR LOV Å VÆRE LYKKELEG SJØLV OM ANDRE IKKJE ER DET.
EIN HAR LOV.

 

 

mettekvalsvik

 

 

 

 

#minedikt #følelsar #blogg #åhalov #foto #skogskatt #glede

20 kommentarer

Siste innlegg