ren poesi

 

 

I heile verda
finst det hundre tusen
millionar menneske.
Men ingen andre 
enn du og eg
ligg ute i enga,
med bruspulver
i navlegropa,
og ventar på 
regnet.

 

hans sande

 

 

 

 

#renpoesi #poesi #hanssande #ellenwisløff #duogeg #blogg #instagram #mandag

14 kommentarer

Siste innlegg