ordtak/sitat

 

 

Tenk
bare

hvor
lykkelig
du
ville
ha
vært
om
du
mistet
alt
det
du 

har

Og
fikk
det
tilbake
igjen.

 

 

 

 

#ordtak #sitat #morgen #blogg #førstedagenifebruar #ordtak/sitat #februar #onsdag #littavhvert

 

20 kommentarer

Siste innlegg