ren poesi

 

 

EG HAR SÅ LYST

Eg har så lyst
å ta deg i handa
ein snødag,
springe avgarde
saman
med deg,
stogge utpusta
og sjå
sola
stige og stige

andletet ditt.

 


hanna aga


 

 

#renpoesi #ellenwisløff #andletetditt #littavhvert #hannaaga

10 kommentarer

Siste innlegg