ordtak/sitat


De menneskene
som får mest
ut av livet,
er ikke de som 
har levd et sekel,
men de som har levd
hvert minutt.

sidonie gabrielle colette

 

 

 

 

 

#ordtak/sitat #lørdag #blogg #sitat #ord #ordtak #sidoniegabriellecolette #levd

16 kommentarer

Siste innlegg