ren poesi


ETT ER NØDVENDIG

Ett er nødvendig – her
i denne vår vanskelige verden
av husville og heimløse:

Å TA BOLIG I SEG SELV

Gå inn i mørket
og pusse sotet av lampen.

Slik at mennesker på veiene
kan skimte lys
i dine bebodde øyne.

Hans Børli

 

 

 

#renpoesi #ellenwisløff #gåinnimørket #Hansbørli #skimtelys #mennesker #øyne #minebilder 

20 kommentarer

Siste innlegg