ordtak/sitat


Når
enden
er 
god
er
allting
godt.

#tirsdag #2juledag #nårendenergoderalltinggodt #sitat #ordtak #littavhvert #bilde #blogg #desember


 

12 kommentarer

Siste innlegg