ren poesi

 

 

 

EG ER SORG OG GLEDE

Skap meg ikkje om med skugge.
Eg vil vera den eg vart.
Eg er sorg i kvite klede,
eg er gleda kledd i svart.

Skap meg ikkje om med glede.
Eg var den eg ville bli:
Konge i eit ukjent rike,
slave i mi eiga tid.

Tor Jonsson

 

 

#renpoesi #blogg #ellenwisløff #cappelendamm #ukjentrike #egersorgogglede #torsdag #poesi


 

16 kommentarer

Siste innlegg