ren poesi

TIL ELLEN ANNA

Fly jente fly.
Du er en fugl
og jeg har sett verden
i dine trassige øyne.

Fly når vi kommer
i store klebrige flokker
av gammel fornuft.
Du huser ferske tanker
bak din steile panne.

Fly før vingene visner
under glatte vaner,
stivner under krav
om smilende overgivelse,
lammes
av høflige håndtrykk.

Fly jente fly
fra våre finmaskede nett.
Spre dine tanker
som kvasse piler,
gylne aks.
Beskytt din panne, din trass.
Fly.

Laila Stien

 

 

 

 

#renpoesi #ellenwisløff #cappelendamm #lailastien #fly #vinger #trass #panne #kvassepiler #blogg #gyldneaks #flyjentefly #tilellenanna


 

14 kommentarer

Siste innlegg