ordtak/sitat

Den som ikkje sjølv er med og ser til,
han får ikkje verket sitt gjort
som han vil.

 

 

 

 

#sitat #blogg #ordtak #mandag #densomikkjesjølvermedogsertil #bildepåblogg

20 kommentarer

Siste innlegg