attgrodde


(Elementær geografi)

Eg kjenner ingen beinvegar.
Vegar er krokete,
attgrodde
brått islagde,
med svake kantar.
Dei fleste står ikkje på kartet.

 

Paal-Helge Haugen
Det overvintra lyset
Det Norske Samlaget

 

 

 

#diktunderveis #paalhelgehaugen #detovervintralyset #detnorskesamlaget #blogg #elementærgeografi #beinvegar #kroketevegar #attgrodde #islagde  #naturfoto #bildepåblogg #foto #hobbyfotograf

12 kommentarer

Siste innlegg