frossen skog

DESEMBERDAGEN
SPENNER IKKE
BUEN FOR HØYT.

SAKTE RUSLER SOLEN
KORTESTE VEI OVER JORDEN.

FORSVINNER
I FROSSEN SKOG.
STILLE
GÅR NATTESØSTER RUNDEN.

 

Helge Vatsend
Til en annen tid
Aschehoug

#helgevatsend #tilenannentid #aschehoug #diktunderveis #desemberdagen #overjorden #frossenskog #nattesøster

10 kommentarer

Siste innlegg