mot det tunge

 

 

Åh, i dag må du kjempe litt, kjenner du
Tonkane flagrar hit og dit, mot det tunge
Tunge tankar du ikkje vil ha
Tankar du ikkje vil være deg ved
Åh det er så slitsamt
Når kroppen ropar varsko
Forbered deg no  – no fell korthuset
Det vaglar og vaglar og vaglar og….
Du held pusten, men det rasar ikkje saman
Det svaiar frå eine sida til den andre…
Det står

Tonkane sildrar i tynne straumar
Tonkane du kjenner så alt for godt,
kom som ein orkan og slo deg nesten i bakken,
men du henta deg inn
Den ikkje daglege kampen, men ikkje longt i fra heller
Den evige kampen
Kampen om å stå oppreist på begge føtene, ganske så godt plassert på bakken
Haude opp og føtene ned og tonkane som renn av
Du står han av enno ein gong

 

Mette Josteinsdatter Kvalsvik
april 2024

 

 

#tankerblirtilord #etdiktomdagen #minedikt

5 kommentarer

Siste innlegg