så tett vi bare vil…

 

Ta vare på augneblikket
Være her og no…
Fellesskap og samhald..
Det kjem ein ny dag kvar einaste dag
Og ein dag….
Men foreløpig held vi avstand så godt vi kan
slik at ein dag kan vi juble,
og strekkje ut ei hand og gi den gode klemmen,
og stå så tett vi berre vil.

 

Mette Josteinsdatter Kvalsvik

 

 

 

 

#minedikt #etdiktomdagen #tankerblirtilord #tavarepåøyeblikket #såtettvibarevil #fellesskap #samhold #nydag #holdeavstand #juble #dengodeklemmen

8 kommentarer

Siste innlegg