tankar om mykje og…

 

 

Denne vegen du går og tankane du får.
Tankar om mykje og tankar om lite.
Denne vegen,
du kan den både ut og inn.
Men allikevel, alltid noko nytt.
Denne vegen, mat for tankar.
Fantasi og virkeligheit.
Fargane i årstidene fortel ei historie.
Denne vegen, som eit skuespel.
Frå det dramatiske til det kjærlige.
Denne vegen går rett til hjarte.

 

Mette Josteinsdatter Kvalsvik

 

 

 

 

 

#dennevegen #etdiktomdagen #minedikt #dikt #fantasiogvirkeligheit #dramatisk #kjærlig #dennevegengårretttilhjarte

6 kommentarer

Siste innlegg