tiggarhand

 

 

BYENS NOVEMBERKVELD

 

Ei tiggarhand rekkest fram under gatas lys,
og alt ikring er glans,
blendande kvitt og hardt.

 

Under byens novemberkveld:
regn og skygge,
der alt liv sluttar kring 
seg sjølv og gjer seg lite-,
då saknar eg sola,
-den store skaparen,
under byens uverkelege skygge,
viser livet fram sitt ufritt,
då saknar eg sola,
-den store frigjeraren.

Arvid Torgeir Lie
Mot det ærlege lyset:
Ordspelarens skygge
Gyldendal

 

 

#tiggarhand #frigjeraren #arvidtorgeirLie #motdetærlegelyset #ordspelarensskygge #gyldendal #diktunderveis #blogg #underbyensnovemberkveld #

4 kommentarer

Siste innlegg