ugifte Piger

 


Fra Nordlands Trompet

Vær hilset I Nordlands bebyggende Mænd,
Fra Værten i Huuset, til trælende Svend,
Vær hilset, I Kofte-Klæd Bønder;
Ja samtlig, saavel ud til Fiære som Field,
Saa vel den der bruger med Fisken paa Gield,
Som salter Graa-Torsken i Tønder.

 

Hil være det elskelig Qvindelig Kiøn,
Matroner og ægtegift Hustruer skiøn,
Madamer med ugifte Piger;
Dog synderlig dydig` Gemytter i sær,
Min hilsen jeg samtlig tilbyder en hver,
Og redebon Tienest` tilsiger.

 

Petter Dass
Norges nasjonallitteratur
Gyldendal

 

 

 

#petterdass #norgesnasjonallitteratur #gyldendal #blogg #franordlandstrompet #værhilset #foto #bildepåblogg

6 kommentarer

Siste innlegg