interessant..

 

Alt det vakre som finnes!
Alt det fantastiske som er i vår natur!
Studerer du litt rundt deg der du rusler av gårde,
eller er du for opptatt med å bare gå fort fort fort?

 

Bare der ute i veikanten, hva er det som ligger der…
Noe lite og fargerikt eller noe vissent og uinteressant..
Og kanskje er det ikke så uinteressant når det kommer til stykke..

 

Og du tar en nærmere titt
Nesten slik som med oss mennesker…
Om du går litt nærmere på,  så kan du oppdage spennende og overraskende egenskaper

 

Men bare om du gir deg tid, og ikke stormer avgårde
Tiden er viktig for både naturen og mennesket
Å gi det en sjanse og tør å nærme deg

 

Mette Josteinsdatter Kvalsvik

 

 

#tørånærmedeg #minedikt #etdiktomdagen #naturen #mennesket #dikt #tankerblirtilord #tiden #sjanse #egenskaper

spisse alboger…

 

 

Å brøyte veg
Spisse albogar og fremad marsj
Være der i front og skine… eller ikkje
Det spørs kva du har å gi
Det spørs kva du har å sei
Ikkje alltid det er like lurt
å brøyte vegen med spisse albogar..

 

Mette Josteinsdatter Kvalsvik

 

 

 

 

 

#spissealboger #brøyteveg #minedikt #etdiktomdagen #dikt #tankerblirtilord #fremadmarsj

ingen garanti…

 

Tanken slo meg i går før eg skulle legge meg…
Eg veit ikkje om eg vaknar igjen…
Det er slike tankar ein ikkje skal tenke, tenkjer eg…
For det kan risikere i at ein ikkje tør lukke augene
Men ein lukkar dei som regel utan å tenkje slike tankar,
og vaknar neste morgon til ein ny dag
Det fins ingen garantiar for dette
Ingen avtale om at neste dag skal skje
Det berre kjem som ei sjølfølge

 

Mette Josteinsdatter Kvalsvik

 

 

 

#ingengaranti #sjølfølge #minedikt #etdiktomdagen #tankerblirtilord #morgondagen #lukkeaugene #sove #egveitikkjeomegvaknarigjen

forfedre..

 

 

 

Eg tenkjer av og til på mine forfedre
Mi slekt på farssida – der farmor døde alt for tidlig
Mi slekt på morssida – der mormor “lånte” vekk mi mor til si syste
Mine forfedre…
Deira liv og deira gleder og sorger og alt slitet som fulgte med gårdsdrift og fiskeri
Deira kvardag utan straum og med ein utedo
Der alt var gjort med menneskelig kraft, nesten
Kampen om tilværelsen var eit faktum

 

Eg tenkjer på dei og skulle ynskje eg kunne site der og høyre deira historie
Deira`s tankar og  draumar, lyden av stemma..
Og foreldra til mine besteforeldre og deira foreldre der igjen
Slekt i lange rekker
Tilfeldigheitene,
nokon havna her og nokon der, og andre emigrerte til Amerika og forbi

 

Eg skulle så gjerne
men veit at det ikkje går
Berre minna er tilbake og snart forsvinn dei litt etter litt
Det er for gamalt og det er for lenge sidan
Mykje er jevna med jorda og mykje har ingen dokumentasjon
Eg tenkjer av og til på mine forfedre
på livet og deira reise

 

Så tenkjer eg på dagen, notida og denne generasjon
Mine foreldre og meg og deg
Alt vi har mottatt, kva vi etterlater og forlater
Kva vi har oppnådd og kva vi har sagt
Har vi skapt noko eller berre øydelagt
Kva er målet og kva går tapt

 

I generasjonar  etter generasjonar
utviklinga er snart maks?
Kva dei gjorde og kva vi gjer
Kva lærte dei oss og kva tok vi imot
Og det vi har mottatt og sender vidare
Blir det motteke og vidareført
Eller er verdien lik null, slik som nåla er i høystakken

 

Mette Josteinsdatter Kvalsvik

 

 

#tankerblirtilord #minedikt #etdiktomdagen #forfedre #egskullesågjerne #dikt #livetogdeirareise

eg kjenner nokon..

 

Å stå i det..
Eg kjenner nokon
og eg har kjent nokon
som står i det og har stått i det
Og kvar styrken kjem frå, det veit berre den som står i det
Det er ein styrke ingen trur dei er i besittelse av før dei står der midt i romet..

 

Mette Josteinsdatter Kvalsvik

 

 

 

 

#psykiskhelse #ståidet #minedikt #etdiktomdagen #egkjennernokon #tankerblirtilord

kva er det med deg…

 

Ein kan bli så fly forbanna som berre det går å bli..
Ja, kva er det med deg?
Du trykkjer carpe diem ned over hodet på alle og ein kvar
Det er så enkelt, høyrest det ut….
Berre gripe dagen – gripe sjølve livet – det er her og no som gjelder!

 

Eg høyrer du seier det – men klarar du det du då?
Klarar du gripe kvar einaste elendige dag, eller graver du deg ned og orkar ikkje stå opp.
Når du seier at livet er her og no – og vi alle må gripe om det…
Gjer du det sjøl??
Eg berre lurer eg… for eg blir så irritert når dagen har gått og eg ikkje har klart å gripe den.

 

Så fòr både den dagen og dei andre dagene…
Men det er monge igjen å gripe om, ikkje sant?
Ingen garanti?
Nei, det har ingen av oss det,  har du også sagt…
Ingen garanti for noko, what so ever…
Og det er så opp til kvar enkelt at det er ikkje til å tru

 

Men eg høyrer på deg
Eg høyrer det du seier
Også får eg være oppgitt og lyn forbanna,
dei dagane eg ikkje klarar leve opp til det å gripe den dagen,
som sklir mellom fingrane
og aldri kjem tilbake
For eg veit at om eg er heldig, så kjem det fleire dagar
Ikkje sant?!

 

Mette Josteinsdatter Kvalsvik

 

 

 

#ikkjesant #minedikt #etdiktomdagen #detkjemfleiredagar #carpediem #flyforbanna #kvaerdetmeddeg #herogno #sjølvelivet #detkjemfleiredagar

synger på siste vers…

 

Det er så rart dette, at når blada faller til bakken og fargene forandres,
innstilles man på at NÅ er det høst.
Og høsten siger på den, men varmen bare fortsetter og fortsetter og fortsetter.
Sommervarme langt inn i høsten…
Eller er det bare at høsten egentlig IKKE er her slett ennå.
Selv om september synger på siste vers, er kanskje dette siste verset på sommeren istedet.
September bare erter litt, og viser hva den kan.
Sensommer i september, med septemberbad og småe utflukter.
September, tidlig høst og sen sommer-måned.
Gi meg september – du har vært så behagelig!

 

Mette Josteinsdatter Kvalsvik

 

 

 

 

#gimegseptember #høstmåned #sommermåned #tidlighøst #sensommer #minedikt #tankerblirtilord #etdiktomdagen #behagelig #sommervarme #septembersyngerpåsistevers

meteren…

 

 

Der susa den avgårde,
både en-meteren og to-meteren
Avstanden er oppheva
Jubelen sit laust og gleda er så veldig ekte
Tilbake til normalen – til skulebenken og arbeidsplassen..
Men kor har tida vorte av eigentleg, og kva var det vi gjorde før…
Alt, på ei kort periode hadde vorte så viktig eller vanskelig i eins kvardag…
Oppheva…
Kva skjer no då?
Vær forsiktig!
Ta ansvar

 

Mette Josteinsdatter Kvalsvik

 

 

 

 

#værforsiktig #minedikt #etdiktomdagen #dikt #tankerblirtilord #enmeteren #tometeren #taansvar #værforsiktig

du har sett det før..

 

Desse fargane og denne hausten,
du har sett den før,
opplevd den før.
Både denne hausten og andre haustar,
dei er så like på så mange vis…
Trea som slepp blada, og fargane som eksploderar,
du har sett det før…
Men det er allikevel nytt

Ein ny haust med alt du veit den inneheld
Alt du veit som kjem i dens lei
Du kjenner den, hausten, og enda ein gong kan du overvære dens vakre kappe
Svøpet rundt med fargesprakende og duse farger
Du har sett det før,
men det er allikevel nytt.

Det er åra som går – der hausten kjem og fer..
Det eine året fløymar det over av den vakre rognebæra og eit anna år kan du nesten ikkje sjå den…
Åra… hausten…. fargane… rognebæra…
Du har sett alt før, og du minnast…
Endå kan du minnast.

 

Mette Josteinsdatter Kvalsvik

 

 

#endåkanduminnast #minnast #tankerbliriltord #minedikt #etdiktomdagen #duharsettdetfør #haust #hausten #haustenkjemogfer #årasomgår

ikkje på lag…

 

Når ingen saknar deg lenger
Ingen har bruk for deg
I det stille går det seg til
Der kvardagen siglar avstad
og du sit der på utsida og kjem ikkje inn
Andre tek over og du er berre gløymd
Ikkje viktig lenger
Kva kjempa du for

 

Stille
Ikkje på lag lenger
Berre på utsida og ikkje inkludert
Ingen har bruk for deg
og du er brått gløymd
Var det då verdt det,
alt du gav?
For deg var det viktig
På lag og inkludert.
Fellesskap og tilhørigheit
Men ikkje lenger

 

Stille
Så rart
Overflødig
Når ingen saknar deg
Ein av mange som brått er usynleg
Når du ropar får du svar…

 

Mette Josteinsdatter Kvalsvik

 

 

#nårduroparfårdusvar #stille #overflødig #minedikt #etdiktomdagen #dikt #tankerblirtilord #nåringensaknardeg