dine guder er ikke mine guder

 

toleranse

dine guder er ikke mine guder
din sannhet er ikke min sannhet
din ensomhet er ikke min ensomhet

 

men også din ensomhet har sin verdi
også dine guder er bokført
også din sannhet vil bli regnet med

 

så du skal ikke fortvile

 

 

Kjell Heggelund
“I min tid”
Aschehoug

 

 

#kjellheggelund #imintid #diktunderveis #åretsdager #blogg #toleranse #guder #ensomhet #sannhet

samme fang

 

Breen binder
fjellet sammen.
Inne i isen
går elvene, steinene.
Snøpartikler legger seg,
synker inn,
sovner i samme fang.

 

Marte Huke
Delta
Tiden

 

 

#martehuke #delta #tiden #diktunderveis #åretsdager2018 #sovnerisammefang #snøpartikler

attgrodde


(Elementær geografi)

Eg kjenner ingen beinvegar.
Vegar er krokete,
attgrodde
brått islagde,
med svake kantar.
Dei fleste står ikkje på kartet.

 

Paal-Helge Haugen
Det overvintra lyset
Det Norske Samlaget

 

 

 

#diktunderveis #paalhelgehaugen #detovervintralyset #detnorskesamlaget #blogg #elementærgeografi #beinvegar #kroketevegar #attgrodde #islagde  #naturfoto #bildepåblogg #foto #hobbyfotograf

høst

 

HØST

Det er høst i dine øyne,
Høst, som blaaner imod kulde –
Stjerneskud!
Og se, et snefnug – – –
Det er hændt, som hænde skulde!

 

Lille, alt skal trodse døden,
gro sig frem for anden gang. –
Dine kysses vilde roser
overvintrer i min sang.

 

Olaf Bull
Digte
Gyldendal

 

 

#olafbull #digte #høst #blogg #foto #høstblad #dråpebilde #fotografering #bildepåblogg #gyldendal

ugifte Piger

 


Fra Nordlands Trompet

Vær hilset I Nordlands bebyggende Mænd,
Fra Værten i Huuset, til trælende Svend,
Vær hilset, I Kofte-Klæd Bønder;
Ja samtlig, saavel ud til Fiære som Field,
Saa vel den der bruger med Fisken paa Gield,
Som salter Graa-Torsken i Tønder.

 

Hil være det elskelig Qvindelig Kiøn,
Matroner og ægtegift Hustruer skiøn,
Madamer med ugifte Piger;
Dog synderlig dydig` Gemytter i sær,
Min hilsen jeg samtlig tilbyder en hver,
Og redebon Tienest` tilsiger.

 

Petter Dass
Norges nasjonallitteratur
Gyldendal

 

 

 

#petterdass #norgesnasjonallitteratur #gyldendal #blogg #franordlandstrompet #værhilset #foto #bildepåblogg

draumar

 


44

mine
draumar
er ikkje betre
enn andre
sine

mine
draumar
hermar også
andre sine

og alt kan
målast over

alt kan
flyttast inn
på andre rom

Ruth Lillegraven
Urd
Tiden forlag

 

 

 

#fredag #sistedageninovember #diktunderveis #åretsdager #draumar #ruthlillegraven #urd #andrerom #blogg #

kjærester

Sensommer

Solen er en brennende kirke
som faller sammen i trekronene
Luften skjelver av sirkusfanfarer,
gjøglerne behersker byen,
politimenns øyenbryn skjelver

Kjærester spiser iskrem,
barnelatter velter statuer,
en bohems hatt fyker bortover gaten
Vepsene svermer i søte nyperoser,
vinden snur det andre kinnet til

Øystein Wingaard Wolf
Lengselens meridian
Cappelen

 

 

 

#cappelen #øysteinwingaardwolf  #lengselensmedidian #blogg #diktunderveis

månens skinInnbying

Vil du gje meg handa ved månens skin,
lauv du er –
Under open himmel.
Over open avgrunn.

Som lauv
er du og eg.
Fort skjelvande,
og fort borte.
Kom –

Tarjei Vesaas
“Løynde eldars land”
Gyldendal

 

 

 

 

 

 

 

#diktunderveis #tarjeivesaas #gyldendal #måneskin #innbying #lauvduer #underopenhimmel #overopengrunn #onsdag #blogg

Sjelens ingeniør

Det er høst
og en plomme faller,
epler,
frukten faller
og sjelens ingeniør
måler universet med teskje
Det snør i ryggen,
snør i regnet,
det snør i ryggen
Stjernene faller

Tone Hødnebø
“Mørkt i kvadrat”
Aventura

 

 

 

#deterhøst #aventura #tonehødnebø #mørktikvadrat #snøriryggen #stjernenefaller #høst #sjelensingeniør #måleruniversetmedteskje #blogg #foto

prins

Om å kysse ein prins

eg kyssa ein prins og han
vart til ein frosk

ikkje veit eg

men frå trua på 
at alt kan skje
til den gamle regla
om ingenting kan forandrast

er det eit kort stykke

Brit Bildøen
“På visse tider av døgnet”
Det Norske Samlaget

 

 

#britbildøen #kysseeinprins #frosk  #påvissetideravdøgnet #detnorskesamlaget #egkyssaeinprins #mandag