storegut


Det syng for Storegut

“Den Dag kjem aldri,
at eg deg gløymer;
for um eg søver, eg um deg drøymer.
Um Nott og Dag er du like nær,
og best eg ser deg,
naar myrkt det er.

Du leikar kringum meg,
der eg vankar.
Eg høyrer deg, naar mit Hjarta bankar.
Du stødt meg fylgjer paa Ferdi mi,
som Skuggen gjeng etter Soli si.

I kvar,
som gjeng og som rid og kjøyrer,
d` er du, eg ser; deg i alt eg høyrer:
i Song og Fløyte- og Fele-Laat,
men endaa best
i min eigen Graat.”

Aasmund Olavsson Vinje
“Fragment fra Storegut”
Dølen

 

 

 

 

#diktundereis #aasmundolavssonvinje #storegut #detsyngforstoregut #onsdag #blogg 

bakgården

DANSER

Da hun danset i bakgården
den augustnatten,
var det som om skjelettet
forsøkte å bukte seg
ut av kroppen hennes;
en katt innelukket
i en sekk mellom  de
muntre festdeltagerne.

Pål Norheim
“Stemmegafler”
Tiden

 

 

 

 

#diktunderveis #stemmegafler #pålnorheim #tiden #danset #bakgården #augustnatten #skjelettet #katt #festdeltagerne #blogg #kattebilde #foto

grønt regn

Kaldt grønt regn
slår i bakken.
Det er framleis midt i juli,
tenker eg,
og noen må ha vore her før.
Heilt til det ringer
og noen seier dei har vore her før.

Eldrid Lunden
“Noen må ha vore her før”
Det Norske Samlaget

 

 

 

 

#kaldtgrøntregn #noenseierdeiharvoreherfør #blogg #bildepåblogg #eldridlunden #noenharvoreherfør #detnorskesamlaget #mandag

barnet

Kvar gong eg berre står
og ser vatn fare forbi
er eg barnet som ventar på mor si
er eg mora som  ventar på barnet sitt

Dråpane finn elvane sine
Elvane finn vatna sine
Vatna finn havet
Og i ein vasslipt fin partikkel
flyt ei historie om oss

Hilde Myklebust
“Berre dagar seinare”
Det Norske Samlaget

 

 

 

 

 

#vasslipt #hildemyklebust #berredagarseinare #detnorskesamlaget #dikt #onsdag #elvar #dråpar

siste gjester

Borte!

De siste gjester
vi fulgte til grinden;
farvellets rester
tok nattevinden.

I tifold øde
lå haven og huset
hvor toner søde
meg nyss beruset.

Det var en fest kun, –
før natten den sorte;
hun var en gjest kun; –
og nu er hun borte.

Henrik Ibsen
“Dikt i utvalg”
Bokklubbens Lyrikkvenner

 

 

 

 

 

#henrikibsen #diktiutvalg #bokklubbenslyrikkvenner #blogg #borte #nattevinden #hunvarengjestkun #bildepåblogg #diktunderveis