pessimisten

 

 

Pessimisten
klager
over
vinden,
optimisten
forventer
at
den
skal 
skifte
retning,
realisten
justerer
seilene.

ukjent

 

 

#vinden #realist #pessimist #optimist #seilene #skifteretning #onsdag

4 kommentarer

Siste innlegg